Používame cookies

Súbory cookie a ďalšie technológie sledovania používame na zlepšenie vášho zážitku z prehliadania našich webových stránok, na to, aby sme vám zobrazovali prispôsobený obsah a cielené reklamy, na analýzu návštevnosti našich webových stránok a na pochopenie toho, odkiaľ naši návštevníci prichádzajú. Viac info

 

Ťarchy na nehnuteľnostiach (1)

Pridané: 12.6.2024

VECNÉ BREMENÁ

V našej realitnej poradni Pavlik & Partners sa v sérii niekoľkých článkov budeme venovať ťarchám, ktoré môžu viaznuť na nehnuteľnosti. Aby sme vás odbremenili,
začíname témou vecných bremien.


V skratke

VECNÉ BREMENÁ zaväzujú vlastníka nehnuteľnosti niečo konať alebo strpieť v prospech oprávnenej osoby.

SUBJEKTY
A. Povinný
(musí niečo strpieť, vykonať)
B. Oprávnený (môže vyžadovať aby povinný niečo strpel, vykonal)

VZNIKAJÚ na základe zákona / zmluvy / rozhodnutia orgánu / závetu / vydržania.

OBSAHUJÚ práva a povinnosti vyplývajúce z vecného bremena = 
niečo strpieť / niečo konať / niečoho sa zdržať.

ZANIKAJÚ zo zákona, rozhodnutím orgánu, písomnou zmluvou, smrťou oprávneného, zánikom nehnuteľnosti, splynutím povinnosti a práva, uplynutím času.


Pod pojem vecné bremená zahŕňame rozličné obmedzenia vlastníckeho práva k nehnuteľnosti v prospech iného subjektu. Z hľadiska hierarchie spadajú vecné bremená pod tzv. vecné práva k cudzej veci. Ich podstata spočíva v možnosti nevlastníka prisvojovať si úžitky z nehnuteľnosti patriacej vlastníkovi.  Na základe obmedzenia vyplýva vlastníkovi nehnuteľnosti povinnosť niečo strpieť, niečo konať alebo sa niečoho zdržať v prospech niekoho iného. Táto povinnosť prechádza s vlastníctvom veci na nadobúdateľa.

Keďže na strane vlastníka sú uvedené povinnosti, na druhej strane máme práva, ktoré:

  1. môžu byť spojené s vlastníctvom určitej nehnuteľnosti (hovoríme tiež, že pôsobia in rem) alebo
  2. patria určitej osobe (pôsobia in personam)


Na strane oprávneného pôsobia buď in rem alebo in personam. 
Na strane povinného pôsobia vždy in rem.

SUBJEKTY (kto je viazaný vecným bremenom?)
V právnom vzťahu vecného bremena vystupujú dva subjekty, z ktorých jeden je subjektom povinnosti (musí niečo strpieť) a druhý je subjekt oprávnenia (má nárok požadovať aby subjekt povinnosti niečo strpel), v prospech ktorého obmedzenie pôsobí.

SUBJEKTOM POVINNOSTI je vlastník nehnuteľnosti (FO, PO, štát).

SUBJEKT OPRÁVNENIA môže byť

  1. Vlastník nehnuteľnosti = Právo pôsobí in rem, môže prejsť na nadobúdateľa (dedenie, zmluva)
  2. Určitá osoba
    Bez toho aby bola akýmkoľvek spôsobom viazaná na určitú nehnuteľnosť

PREDMETOM právneho vzťahu vecného bremena je vždy nehnuteľná vec.

OBSAH PRÁVNEHO VZŤAHU VECNÉHO BREMENA
(kto má na čo nárok a kto čo musí vykonať)

Právny vzťah vecného bremena obsahuje nasledovné vzájomné práva a povinnosti:
1. jedného (povinného) vecné bremeno zaťažuje (tým že musí niečo plniť alebo strpieť),
2. druhá strana (oprávnený) z uvedených povinností povinného "profituje"

a) POVINNOSŤ NIEČO STRPIEŤ (pasívne konanie povinného) 
napr. strpieť čerpanie vody zo studne na účely polievania susednej záhrady

b) POVINNOSŤ NIEČO KONAŤ (aktívne konanie povinného)
napr. odovzdanie určitej časti úrody z pozemku

c) POVINNOSŤ NIEČOHO SA ZDRŽAŤ (niečoho na čo by bol povinný inak oprávnený)
napr. nebude zvyšovať výšku múru nad určitú hranicu, hoci mu to stavebné predpisy umožňujú